Co powstanie w ramach budżetu Obywatelskiego? Ostateczną decyzję podejmą mieszkańcy

Jastrzębianie złożyli łącznie 104 wnioski z pomysłami na inwestycje w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. 29 dotyczyło zadań ogólnomiejskich, a 75 zadań osiedlowych/sołeckich. Weryfikacja jest już zakończona! Pozytywnie zweryfikowano 15 pomysłów dla całego miasta i aż 47 osiedlowych i sołeckich.

Ostateczna decyzja o tym, które projekty zostaną zrealizowane należy do mieszkańców. W ośmiu sołectwach/osiedlach konieczne jest przeprowadzenie głosowań.

Głosować będzie można między 14 a 28 czerwca, tradycyjnie i internetowo.

Tradycyjne (przy pomocy kart wrzucanych do urny) głosowania odbędą się:

  • w Urzędzie Miasta w godzinach jego pracy (urna znajduje się w holu)
  • Park Zdrojowy : 14.06.2021, w godz. 10:00 – 12:00
  • Hala Widowiskowo-Sportowa: 15.06.2021, w godz. 13:30-15:30
  • Miejski Ośrodek Kultury: 16.06.2021, w godz. 13:30 – 15:30
  • Dworzec Autobusowy ul. Sybiraków: 17.06.2021, w godz. 15:00-17:00
  • Targowisko na ul. Arki Bożka: 18.06.2021, w godz. 09:00 – 11:00
  • Dom Sołecki ul. Rostków 7 Bzie: 22.06.2021, w godz. 17:00 – 18:00
  • Wiata rekreacyjna przy ul. Komuny Paryskiej w Moszczenicy: 23.06.2021, w godz. 17:00-18:00
  • Wiata rekreacyjna przy Domu Sołeckim ul. Cieszyńska 101 Ruptawa-Cisówka: 24.06.2021 17:00 – 18:00
  • Dom sołecki Skrzeczkowice, ul. Gajowa 11 a: 25.06.2021, godz. 17:00-18:00

Internetowo można głosować na platformie: https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/konsultacje-spoleczne/ankiety

Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy – po jednym na zdanie ogólnomiejskie i jeden na zadanie osiedlowe/sołeckie. Głos na zadanie ogólnomiejskie, bez względu na miejsce zamieszkania w Jastrzębiu. Głos na zadanie osiedlowe/sołeckie – głosują mieszkańcy konkretnych osiedli/sołectw

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do głosowania zgodę opiekuna prawnego.

Podczas głosowań będzie można też uzyskać informacje na temat spisu powszechnego. Informacji będzie udzialała Koordynatorka Gminnego Biura Spisowego.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.