Szansa na aktywizację zawodową

„TAK dla pr@cy! Pr@ca jest ok!” oraz „Wysokie kwalifikacje kluczem do zatrudnienia!” to projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektów jest aktywizacja zawodowa  osób po 30 roku życia z subregionu zachodniego województwa śląskiego, które są osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo, osobami należącymi do grupy osób ubogich pracujących oraz osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych/ w ramach umów cywilnoprawnych.

Projekty są dostępne także dla osób powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami. W przypadku zgłoszenia się do projektów byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, którzy spełniają warunki formalne do udziału w projekcie, osoby takie są przyjmowane do projektów poza standardową procedurą rekrutacyjną.

W ramach projektu zapewniamy:

 • pomoc doradcy zawodowego,
 • szkolenia zawodowe/ IT/ miękkie,
 • stypendium szkoleniowe,
 • ubezpieczenie na czas szkolenia,
 • catering oraz zwrot kosztów dojazdu (tylko w przypadku zajęć stacjonarnych),
 • bezpłatne podejście do egzaminów,
 • zaświadczenia oraz certyfikaty po pozytywnym wyniku egzaminu,
 • pomoc pośrednika pracy w znalezieniu miejsca zatrudnienia/ płatnego stażu.

Kryteria uczestnictwa:

Do projektu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • osoba powyżej 30 roku życia (od dnia 30. urodzin),
 • która nie pracuje, bądź pracuje na umowie krótkoterminowej/ cywilnoprawnej i nie zarabia więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia (3 360,00 zł brutto),
 • niezarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna,
 • mieszkająca na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Subregion zachodni województwa śląskiego obejmuje następujące lokalizacje: Czerwionka- Leszczyny, Gaszowice, Godów, Gorzyce,  Jastrzębie- Zdrój, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Pszów, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Świerklany, powiat wodzisławski, powiat Żory, powiat raciborski, powiat rybnicki.

Najbliższe planowane szkolenia:

„Pracownik administracyjno- biurowy”- szkolenie zdalne poprzez platformę Zoom w czasie rzeczywistym. Start: 17.06 (termin może ulec zmianie) – projekt „TAK dla pr@cy! Pr@ca jest ok!” 
„Obsługa klienta” – szkolenie stacjonarne w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25. Planowane rozpoczęcie: 28.06 (termin może ulec zmianie) – projekt „Wysokie kwalifikacje kluczem do zatrudnienia”

Kontakt dla osób zainteresowanych:

 • projekt: „TAK dla pr@cy! Pr@ca jest ok!”, tel: 570 147 535, E-mail: projekt@takdlapracy.pl,
 • projekt: „Wysokie kwalifikacje kluczem do zatrudnienia”, : tel: 881 227 884, E-mail: projekt@elamed.pl.

lub osobiście w Biurze Projektu w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25, bądź w Punkcie Informacyjnym przy ul. Mariackiej 1/22 w Katowicach.

Realizacja projektów: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.