Rozpoczęła się budowa placu reprezentacyjnego w Zdroju

Garden Designers Derkacz i wspólnicy, wykonawca, wszedł już na teren budowy i go ogrodził. Rozpoczęła się przebudowa części zabytkowego Parku Zdrojowego. Wedle projektu, wykonawca nie zapomniał jednak o konieczności zapewnienia mieszkańcom Zdroju miejsc parkingowych: w dbałości o komfort mieszkańców, przy ul. Witczaka powstały dwa nowe place postojowe, obok budynków TBS do dyspozycji kierowców pozostawiono 50 miejsc postojowych. Ponadto w bliskiej okolicy lokalizacji placu reprezentacyjnego powstały miejsca postojowe na dodatkowych kilkanaście aut.

Dwie duże inwestycje w Parku Zdrojowym, wspomniany plac reprezentacyjny oraz przebudowa budynku Łazienki III, spowodowały zmianę w organizacji ruchu. Wyznaczono nową drogę dojazdu do Domu Zdrojowego, która prowadzi starym śladem ulicy Witczaka.

Przypomnijmy, że zgodnie z przedstawionym przez władze miasta i wykonawcę projektem plac reprezentacyjny otoczony wodnymi kaskadami, całość dopełni nowoczesny system oświetlenia nadający temu miejscu niezwykły klimat. Ma również zostać przeprowadzona modernizacja pomnika ofiar Marszu Śmierci. Włodarze zapewniają, że atrakcja turystyczna w nowej formie będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak poinformowano na oficjalnej stronie Urzędu Miasta, w ramach zadania zaplanowano również przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do Domu Zdrojowego, budowę placu wraz z jego odwodnieniem, schodów terenowych, fontann terenowych na skarpie, przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na podziemną, przeniesienie w inną lokalizację istniejącej stacji transformatorowej, budowę siedzisk, wymianę tablicy upamiętniającej miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego oświetlenia placu, a także wykonanie nasadzeń nowej roślinności, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich.  Całość będzie kosztowała prawie 5 mln 478 tysięcy zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. Jego całkowita wartość to 13,5 miliona zł. Dofinansowanie wyniesie 95 procent tj. 11.936.346,60 złotych, w tym 10 679 889 zł z UE oraz 1,256 mln zł z budżetu państwa. Wkład własny miasta wyniesie tylko 1.561.955,40 zł.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok