Rozpoczęła się przebudowa pokopalnianej Łaźni Moszczenica

Na dobre rozpoczęła się przebudowa pokopalnianej Łaźni Moszczenica. Za rok w tym miejscu działać będzie Instytut Dziedzictwa i Dialogu.

– To ważne miejsce i historyczna chwila. Żyjemy w dobie transformacji. Ten, częściowo już zburzony budynek poddawany jest kompleksowej metamorfozie. To symbol przemiany Jastrzębia-Zdroju. Jastrzębie-Zdrój to wciąż miasto górnicze a jednocześnie budujące drugi filar gospodarki – przemysł czasu wolnego

– zaczęła konferencję prasową prezydent Anna Hetman. 

W Łaźni Moszczenica, decyzją Rady Miasta, został powołany Instytut Dziedzictwa i Dialogu.

– Będzie się zajmował szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. Na bazie historii naszego miasta chcemy pokazać jak można przekształcić miasto przemysłowe w miasto turystyczne i nie tylko – przekonuje prezydentka. – W tej nowej instytucji będziemy pokazywać całą historię Jastrzębia, począwszy od powstania miasta, kopalń, poprzez walkę o wolność w latach 80-tych. Będziemy pokazywać to w nowej formule, by zainteresować naszą historią nie tylko mieszkańców ale też turystów

– dodała Anna Hetman.

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica będzie dużym atutem miasta. To stamtąd będzie prowadziła ścieżka wolności przez Osiedle Gwarków, Kościół na Górce – Parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła do Pomnika Porozumienia Jastrzębskiego.

Jego zadaniem będzie też budowanie tożsamości mieszkańców i promocji marki miasta Jastrzębie-Zdrój, zwłaszcza w kontekście historii uzdrowiskowej oraz czasów współczesnych, a szczególnie powstanie miasta, rozwoju przemysłu wydobywczego, strajków w kopalniach i podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica prowadzone będzie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, Izba Pamięci znanych jastrzębian ważnych dla naszej społeczności, Punkt Informacji Turystycznej oraz współpraca krajowa i międzynarodowa w ramach kultywowania dziedzictwa postindustrialnego.

Celem Łaźni Moszczenica będzie także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej odwiedzających, stworzenie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej, teatralnej i turystyki.

Do zadań Łaźni Moszczenica będzie również należeć: tworzenie, gromadzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących historii i turystyki kulturowej, ochrona i popularyzacja dziedzictwa postindustrialnego, kultywowanie tradycji, historii i zwyczajów naszego miasta. Działania Łaźni Moszczenica będą skierowane również na edukację kulturalną dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców oraz współtwórców kultury i historii naszego Miasta.

– Jesteśmy w trakcie wyburzania tak zwanej nowej Łaźni, czyli tego jej elementu, który został dobudowany w latach 80-tych. W ten sposób odkrywamy pierwotną łaźnię. Potem ekipa budowlana wejdzie do wnętrza i będzie przygotowywać pomieszczenia pod przyszłe ekspozycje

– tłumaczy Jarosław Piechaczek, z-ca naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Obiekt stanowić będzie między innymi muzeum węgla i industrializacji regionu, z salami warsztatowymi, widowiskowymi i konferencyjnymi. Uwypuklone zostaną treści związane z procesem industrializacji regionu, węglem jako budulcem natury oraz dziedzictwem postindustrialnym. Budynek będzie miał powierzchnię 10 tysięcy metrów kwadratowych kubatury.

– W tej chwili realizujemy 4 tysiące czyli 40% powierzchni uzyska zupełnie nowa funkcje. Pozyskaliśmy prawie 2 miliony euro dofinansowania do tego przedsięwzięcia. Całość przebudowy opiewa na ponad 13 milionów złotych

– dodaje Jarosław Piechaczek.

Zadanie projektowe zrealizowane zostało w ramach projektu transgranicznego, Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-20120.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.