Konkurs na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), zarządza ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”, należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, w Kancelarii Ogólnej lub listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Wymagania, zakres zadań, warunki pracy, wymagane dokumenty oraz inne informacje znajdują się w załączniku do zarządzenia.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.