Sołectwo z dofinansowaniem

„Potrafię, więc udzielam pierwszej pomocy” to nazwa zadania, na które nasze miasto dostało pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego.

Dotacja celowa została przyznana w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Sołectwa Szeroka.

W ramach zadania w sierpniu i wrześniu i październiku br. planuje się organizację warsztatów szkoleniowych dla mieszkańców sołectwa Szeroka z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także zakup defibrylatora oraz zestawu edukacyjnego zawierającego m.in. fantomy czy defibrylator treningowy.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w pierwszej kolejności przez profesjonalną firmę. Następnie do zadania włączeni zostaną strażacy z OSP posiadający kurs pierwszej pomocy, którzy będą edukować młodych mieszkańców sołectwa. W trakcie zajęć szeroczanie dowiedzą się jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie ludzkie. Warsztaty teoretyczne i praktyczne będą obejmowały m.in.: resuscytację krążeniowo-oddechową, opatrywanie ran, postępowanie w przypadku urazów termicznych, chemicznych. Mieszkańcom zostanie przekazana także wiedza dotycząca tego, jak prawidłowo korzystać z defibrylatora. Choć urządzenie jest proste w obsłudze i może go użyć całkowicie nieprzygotowany człowiek, to wciąż w wielu osobach występuje strach, że nie podołają zadaniu.

Realizacja zadania ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Sołectwa oraz aktywność społeczną.

Łączny koszt zadania opiewa na kwotę 12 500,00 zł z czego 10,00 000 zł to kwota udzielonej dotacji.

„Inicjatywa Sołecka” to coroczna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która ma na celu wsparcie lokalnych inicjatyw. Decyzję o dofinansowaniu podjęli radni Sejmiku Województwa Śląskiego. W edycji 2021 wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5 388 801,57 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 113 zadaniom na kwotę 2 889 504,09 zł. Wśród nich jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

Lista zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej znajduje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.