Będziemy mieli zielone laboratorium

Stacja pogodowa, walizka eko-badacza, modele obiegu wody w przyrodzie i Układu Słonecznego – to tylko niektóre urządzenia, jakie pojawią się w SP 5.

Laboratorium powstanie ono w SP nr 5 dzięki 40.000 złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W pracowni będą prowadzone zajęcia oparte na doświadczeniach, a także organizowane wydarzenia szkolne z zakresu ekologii.

W pierwszej połowie 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił Konkurs pn. ZIELONA PRACOWNIA 2021. Jego celem było dofinansowanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich z terenu województwa śląskiego. W konkursie wzięło udział 8 szkół z Jastrzębia-Zdroju. Warto podkreślić, że w tegorocznej siódmej edycji konkursu wpłynęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów. Wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, która otrzymała dofinansowanie na zadanie dotyczące utworzenia Pracowni pn. Zielone Laboratorium Kreatywności.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 50 000,00 zł, z czego 40 000,00 zł to kwota dotacji otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach a 10 000,00 zł to wkład własny, który zabezpieczyło Miasto Jastrzębie-Zdrój. Planowany termin utworzenia pracowni to 31 października 2021 roku.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.