Zebranie mieszkańców Osiedla Arki Bożka

Prezydent Miasta Anna Hetman zaprasza na zebranie, które odbędzie się 9 września 2021 r. o godz. 17:00, w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Zielonej 2a.

Spotkanie zwołuje się celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla w związku ze złożoną rezygnacją oraz celem odwołania dotychczasowych Członków Zarządu Osiedla i wyboru nowego składu Zarządu Osiedla.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, nowy termin wyborów wyznacza się na ten sam dzień, 10 minut po wyznaczonym czasie. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, w których należy wpisać: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz datę urodzenia. Brak podania wymaganych danych spowoduje nieważność głosu.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo proszę o zachowanie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki), a także zachowanie bezpiecznej odległości.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.