Podwyżki cen nieuniknione

Rada Miasta przegłosowała nowe stawki opłat za odpady. Będą one obowiązywać od 1 października 2021r.

Zmiana opłat to bezpośredni wynik wzrostu kosztów gospodarowania odpadami (czyli przede wszystkim odbierania, przyjmowania i zagospodarowania śmieci wytworzonych w naszych domach).

Na wysokość cen znaczny wpływ ma wzrost płacy minimalnej a także ciągle rosnące ceny paliwa, energii czy przesyłek pocztowych. Systematycznie wzrasta także ilość wytwarzanych przez nas śmieci, zmieniły się również wymogi prawne dotyczące sposobu recyklingu czy elektromobilności. To wszystko musiało znaleźć przełożenie w wyższych cenach odbioru śmieci.

Od października mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zapłacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29,50 zł.  Jest to stawka porównywalna z tymi, jakie uchwalone zostały w innych miastach (na przykład w Będzinie mieszkańcy płacą 36 złotych na osobę, a w Cieszynie, Łaziskach Górnych czy Mikołowie – 29 złotych). Operatorem odbioru odpadów komunalnych na terenie Jastrzębia-Zdroju została wyłoniona w przetargu firma Eko Spółka Jawna.

– W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców miasta i właścicieli nieruchomości–  podkreślała Honorata Uchto – naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej.

W ślad za zmianą cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych, zmieniają się również opłaty  dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale gdzie powstają odpadykomunalne. I tak, za 120-litrowy worek lub pojemnik odpadów zbieranych w sposób selektywny zapłacimy 24 złote, za 240 litrów – 48 złotych, a za 1100 – 220.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.