XI sesja zwyczajna Rady Miasta

Sesja odbędzie się 30 września o 13:00 w sali posiedzeń Rady Miasta. Transmisja wideo odbędzie się na platformie eSesja.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie XI Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad,

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków,

3. Przyjęcie protokołów z VI, VII, VIII i IX Sesji Rady Miasta,

4. Informacja Prezydenta Miasta,

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta za realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w II kwartale 2021 roku oraz aktów prawa miejscowego,

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta,

7. Zgłaszanie interpelacji,

8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój,

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem,

10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta,

11. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzonych kontroli:

a) Dotacja za 2019 rok dla „Bokserskiego Klubu Sportowego Jastrzębie”,

b) Projekt z dziedziny kultury w 2020 roku – stowarzyszenie „Drabina” – nazwa zadania „Z Tańcem w Plecaku 2”,

c) Dotacja za 2020 rok dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska Champions Jastrzębie-Zdrój” – szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna,

d) Modernizacja Stadionu Miejskiego – „Budowa systemu podgrzewania i nawadniania murawy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Harcerskiej 14b w Jastrzębiu-Zdroju”,

12. Wolne głosy i wnioski,

13. Zakończenie obrad Sesji.

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.