XI sesja zwyczajna Rady Miasta

Sesja odbędzie się dziś, 30 września, o 13:00 w sali posiedzeń Rady Miasta. Transmisja wideo na platformie eSesja.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie XI Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
3. Przyjęcie protokołów z VI, VII, VIII i IX Sesji Rady Miasta,
4. Informacja Prezydenta Miasta,
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta za realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w II kwartale 2021 roku oraz aktów prawa miejscowego,
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta,
7. Zgłaszanie interpelacji,
8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój,
9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem,
10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta,
11. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzonych kontroli:
a) Dotacja za 2019 rok dla „Bokserskiego Klubu Sportowego Jastrzębie”,
b) Projekt z dziedziny kultury w 2020 roku – stowarzyszenie „Drabina” – nazwa zadania „Z Tańcem w Plecaku 2”,
c) Dotacja za 2020 rok dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska Champions Jastrzębie-Zdrój” – szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna,
d) Modernizacja Stadionu Miejskiego – „Budowa systemu podgrzewania i nawadniania murawy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Harcerskiej 14b w Jastrzębiu-Zdroju”,
12. Wolne głosy i wnioski,
13. Zakończenie obrad Sesji.

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.