Już nie tylko w sieci

Transgraniczna aktywność wraca na właściwe tory!

Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 nie przeszkodziły naszemu miastu w prowadzeniu aktywnej współpracy z czeskimi miastami partnerskimi – Karwiną i Hawierzowem. Bezpośrednie kontakty zostały przeniesione w internetową, “wirtualną“ przestrzeń, spotkania i warsztaty prowadzone były zdalnie. W formule zdalnej cyklicznie spotykał się także stały zespół ds. projektów transgranicznych Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, reprezentowany m.in. przez  wiceprezydentów miast, dyrektorów polskiej i czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński. 

Pandemiczny rok 2020 i pierwsza połowa 2021, były czasem intensywnej i złożonej pracy nad projektami, których realizacja została zakłócona, ograniczenia w kontaktach i zamknięte granice zdecydowanie utrudniły realizację transgranicznych przedsięwzieć, które co do zasady wymagają aktywności mieszkańców z obu stron granicy – mówi prezydent Anna Hetman

Był to też czas wytężonej, wspólnej pracy nad kolejnymi transgranicznymi przedsięwzięciami – dodaje.

W tym czasie miasta pracowały nad dziewięcioma wspólnymi projektami: dwa projekty w fazie realizacji; trzy projekty wypracowane, złożone do konkursu i dofinansowane; cztery projekty zrealizowane, rozliczone, dla których miasta raportują z działań realizowanych w okresie ich trwałości.

Pierwsze, po półtorarocznej przerwie w bezpośrednich kontaktach pomiędzy miastami, wspólne działania miały miejsce 9, 13 i 14 września br. W ramach realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój i Karwinę projektu pn. „Żelazny Szlak Rowerowy – wsparcie dla  EKOturystyki“ do udziału w którym zaproszeni zostali również przedstawiciele gmin współtworzących szlak tj.: Godów, Zebrzydowice i czeskie Petrowice odbyły się warsztaty, których celem było wypracowanie planu komunikacji marketingowej wraz z modelem zarządzania szlakiem. O pozycji Żelaznego Szlaku Rowerowego na rynku turystycznym, przykładach dobrych praktyk istniejących planów komunikacji marketingowej, modelach zarządzania produktami turystycznymi mówili oraz warsztaty z tego zakresu prowadzili Bogdan Kasperk – Dyrektor biura polskiej części Euroregionu Ślask Cieszyński oraz Jan Mazurczak – prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, ekspert z zakresu promocji marek turystycznych, twórca pierwszych w Polsce i Europie akcji martketingowych wykorzystujących pomysł wyprzedaży w promocji miast, kopiowanej przez kilkadziesiąt destynacji w Polsce.

Sukcesywne uatrakcyjnienie Żelaznego Szlaku Rowerowego, promowanie atrakcji turystycznych usytuowanych w jego bliskim sąsiedztwie, organizacja ciekawych wydarzeń w jego okolicy ma zachęcić turystów do planowania dłuższych pobytów w naszym przygranicznym regionie – wylicza prezydent Anna Hetman.

Założeniem zrealizowanych warsztatów było wypracowanie wspólnych pomysłów na sukcesywne uatrakcyjnianie szlaku oraz weryfikacja możliwości poszczególnych gmin w zakresie tworzenia wspólnych inicjatyw promujących szlak. Podczas warsztatów gminy podjęły się zadania wspólnego wnioskowania o dofinansowanie Święta Żelaznego Szlaku Rowerowego – wydarzenia, które z założenia miałoby odbywać się corocznie, w okresie wiosennym, inaugurującym sezon rowerowy. Warsztaty były też okazją do wspólnej pracy gmin nad koncepcją modelu zarządzania szlakiem.

Oprócz wspomnianych warsztatów w projekcie zaplanowano produkcję filmu promującego szlak, doposażenie szlaku w punkty do ładowania rowerów elektrycznych wraz z systemem naprawczym, dwa po stronie polskiej – w Jastrzębiu-Zdroju i dwa po stronie czeskiej – w Karwinie.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.