Nie czekaj – złóż wniosek

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2022 r.

Wnioski można składać do 15 listopada 2021 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), al. Piłsudskiego 60 – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Zgodnie z Uchwałą Nr V.50.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr III.23.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.98.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój. 

O dotację, która jest formą realizacji celu publicznego, może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Miasta prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, hokej na lodzie, tenis stołowy i judo.

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu:

  1. realizacji programów szkolenia sportowego,
  2. zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, wody mineralnej i odżywek dla zawodników,
  3. kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój lub uczestnictwa w zawodach,
  4. kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej, trenerskiej, instruktorskiej i masażystów,
  6. stypendium wypłacane w kwocie netto, z zastrzeżeniem, że klub zabezpieczy środki finansowe na wypłatę pochodnych od kwoty brutto.

Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2022 r. i zakończy nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy, z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.