Pociągiem do Katowic

W Urzędzie Marszałkowskim odbyły się konsultacje w sprawie linii kolejowej Katowice–Jastrzębie-Zdrój.

Wnioskodawcą i koordynatorem działań związanych z odtworzeniem połączenia jest Marszałek Województwa,  który zgodnie z kompetencjami odpowiada za transport kolejowy w regionie. Jastrzębie-Zdrój wraz z innymi samorządami partycypuje w kosztach przygotowania studium wykonalności – dokumentacji, która wskaże trasy przebiegu i możliwości techniczne budowy torów kolejowych.

Wykonawca dokumentu, wyłoniony przez Urząd Marszałkowski wskazał dwa warianty linii łączącej miasto z aglomeracją śląską.

W pierwszym koszt budowy połączenia wyniósłby 541 mln zł, w drugim 319 mln zł. W pierwszym wariancie podróż na trasie Katowice – Jastrzębie trwałaby 69 minut, w drugim 74 minuty. Połączenie obsługiwałoby 18 pociągów: 12 z nich kursowałoby na trasie Katowice-Żory-Jastrzębie, sześć dodatkowo obsługiwałoby odcinek łączący Żory i Rybnik.

Trwające rozmowy dotyczą przede wszystkim czasu połączenia. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami u podstaw odtworzenia połączenia miał być czas dojazdu do Katowic. Miastu zależy przede wszystkim na tym, aby był on krótszy niż 60 minut. Stanowiłby on wówczas trakcyjną alternatywę dla innych środków transportu.

Odrębną kwestią jest osiadanie terenu związanego ze szkodami górniczymi na odcinkach, gdzie zostanie wytyczona trasa połączenia kolejowego.

Dodatkowo samorządowcy zaapelowali o konieczność konsultacji odtworzenia tego połączenia z toczącymi się równolegle pracami budowy kolei dużych prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, które będzie łączyło miasto z Katowicami a dalej z portem lotniczym w Baranowie.

– Mając na względzie kluczowe znaczenie obu projektów dla rozwoju Jastrzębia-Zdroju i przyszłości jego mieszkańców oraz całego regionu, a przede wszystkim biorąc pod uwagę dobrostan lokalnych społeczności oraz efektywne wykorzystanie środków budżetowych, uzyskanie efektu synergii pomiędzy tymi zadaniami jest ze wszech miar zasadne. Wszyscy odpowiadamy za celowe i gospodarne zarządzanie środkami publicznymi, dlatego czuwamy nad oszczędnym i właściwym wydatkowaniem każdej złotówki – mówi Anna Hetman, Prezydent Miasta.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele PKP PLK oraz Kolei Śląskich.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.