Jak oszczędzać na ściekach?

1700 zł rocznie może zaoszczędzić czteroosobowa rodzina podłączając dom do kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju oraz gmin Mszana i Godów, mogą dokonać przyłączenia korzystając z uproszczonej procedury.

Przez wiele lat Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadził inwestycje, mające na celu umożliwienie mieszkańcom odprowadzania ścieków do nowoczesnych oczyszczalni. Zgodnie z prawem właściciele nieruchomości muszą niezwłocznie przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Poza spełnieniem obowiązku ustawowego oraz bezspornymi korzyściami dla środowiska, podłączenie do kanalizacji sanitarnej to również znaczne oszczędności. Za odprowadzanie ścieków do kanalizacji czteroosobowa rodzina zapłaci rocznie około 1700 zł mniej niż za wywóz tej samej ilości nieczystości beczkowozem.

Pamiętajmy o dwóch, niezwykle istotnych zasadach: nigdy nie wprowadzamy do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych, a do kanalizacji deszczowej ścieków komunalnych!

Wprowadzenie do systemu kanalizacji sanitarnej „deszczówki” powoduje przepełnienie studzienek kanalizacyjnych, zalewanie pompowni ścieków, a niejednokrotnie podtopienie okolicznych posesji. Przepełniony system kanalizacyjny może doprowadzić w skrajnym przypadku do skażenia biologicznego, co grozi katastrofą ekologiczną. W takiej sytuacji na przedsiębiorstwo wodociągowe zostaną nałożone wielomilionowe kary za zanieczyszczenie wód, co w konsekwencji przełoży się na wzrost opłat za ścieki dla każdego mieszkańca. Bezmyślne działanie pojedynczych osób może więc wpłynąć na życie wszystkich mieszkańców.

Stanowczo zabronione jest również wprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji deszczowej. Takie działanie jest niesłychanie groźne dla naszego środowiska i dla nas samych. Nieoczyszczone, szkodliwe ścieki trafiają wprost do rzek, zatruwając najcenniejszy surowiec jaki mamy – wodę.

Oczyszczanie ścieków to niezwykle skomplikowany i wieloetapowy proces, którego finalnym produktem jest oczyszczona woda. Ale nie tylko! 

Z osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków wytwarzany jest biogaz, który służy do produkcji ciepła oraz prądu. Własne, odnawialne źródło energii pozwala znacznie obniżyć koszty, a tym samym utrzymać niskie ceny usług wodno-kanalizacyjnych. Rocznie, z procesu oczyszczania ścieków JZWiK S.A. wytwarza prawie 1.700.000 kWh zielonej energii elektrycznej. Taka ilość prądu zaspokaja potrzeby 800 statystycznych polskich rodzin!
Warto dodać, że jastrzębskie oczyszczalnie ścieków, spełniają najwyższe, europejskie normy. Jakość oczyszczonych ścieków spowodowała, że w pobliskich rzekach pojawiły się raki.

Zdajemy sobie sprawę, że część mieszkańców, pomimo chęci podłączenia kanalizacji sanitarnej, nie ma takiej możliwości. Nie wynika to z niczyjej złej woli, lecz z zasad ekonomii.

Budowa kanalizacji na słabo zaludnionym obszarze jest nieopłacalna i niosłaby za sobą znaczący wzrost cen. Znamy wiele przykładów gmin, które wybudowały kanalizację sanitarną na terenach o zbyt małym zagęszczeniu mieszkańców. Opłaty za odprowadzanie ścieków są w nich nawet czterokrotnie wyższe niż na terenie Jastrzębia-Zdroju, Mszany i Godowa. Dlatego na bieżąco analizujemy aktualne warunki i rozwijamy sieć kanalizacyjną tam, gdzie staje się to ekonomicznie uzasadnione.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.