Jastrzębskie drogi z nową nawierzchnią

W minionym tygodniu wyremontowano dwa odcinki ulic: Myśliwskiej i Frysztackiej.

W przypadku ulicy Myśliwskiej wymieniono konstrukcję podbudowy i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, a także zainstalowano rury drenarskie odprowadzające wody deszczowe. Następnie ułożono betonowe krawężniki drogowe, wykonano zjazdy do posesji, a pobocza utwardzono destruktem asfaltowym. Dzięki temu zmodernizowano odcinek drogi o długości 250,00 mb. Remont został sfinansowany dzięki Jastrzębskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Pieniądze, które w jego ramach uzyskały sołectwa Borynia i Skrzeczkowice zostały uzupełnione środkami z funduszy sołeckich i budżetu miasta. Łącznie modernizacja ulicy Myśliwskiej kosztowała 365 430,76 zł.

Na ul. Frysztackiej wykonano natomiast nakładkę asfaltową na długości 174 metrów bieżących. Wykonano również zjazd z kostki brukowej. Remont ulicy Frysztackiej sfinasowano z Jatrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Kosztował on 82 975,39 złotych brutto. Dodatkowo w ramach budżetu obywatelskiego na tym samym odcinku drogi wykonano oświetlenie  za 11 487 złotych.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.