Przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów spotkali się w Jastrzębiu

Rozmowy dotyczyły między innymi sprawiedliwej transformacji.

Obrady zarządu ŚZGiP tym razem odbyły się w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie spotkania przedstawiciele samorządów omówili i podsumowali bieżące działania Związku.

Dyskutowali nad problemami i wyznaczali kierunki w takich sprawach jak: elektromobilność i paliwa alternatywne, opłaty za korzystanie ze środowiska w gminach posiadających instalacje do spalania paliw alternatywnych, organizacja opieki nad dziećmi do 3 lat, potrzeba zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Ważnym punktem spotkania była praca nad wspólnym stanowiskiem w sprawie wyzwań sprawiedliwej transformacji. Samorządowcy poruszyli też problem sytuacji na rynku paliw i energii z perspektywy gmin i powiatów.

Zebrani uchwalili też plan działania i plan finansowy na 2022 rok.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.