Zasłużenie uhonorowani

W piątek, 26 listopada, w Domu Zdrojowym odbyła się uroczysta akademia PCK z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.

Na początku akademii Piotr Kula, Prezes OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju, przywitał zasłużonych krwiodawców, działaczy PCK oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: Andrzej Kinasiewicz, Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Gizela Kowol, Dyrektor RCKiK z Raciborza, Ewa Gawęda, Senator RP, Krzysztof Gadowski, Poseł na Sejm RP, Grzegorz Matusiak, Poseł na Sejm RP, Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Piotr Szereda, Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój i Andrzej Matusiak, Radny Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W czasie trwania uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe, PCK i RCKiK, dyplomy i podziękowania. Srebrnym Krzyżem Zasługi Pan Prezydent RP odznaczył Ryszarda Górskiego, założyciela i prezesa od 2007 r. Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju, a Minister Edukacji Narodowej odznaczył go Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Andrzej Kinasiewicz uhonorował „Odznaką Honorową PCK” III stopnia Renatę Reichman sekretarz OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju oraz Piotra Jarosławskiego wiceprezesa OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju. OH PCK IV stopnia odznaczony został st. ogn. Tomasz Tierientiew, Prezes Klubu HDK PCK przy KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju i członek Zarządu OR PCK W Jastrzębiu-Zdroju. OH PCK IV stopnia przyznana Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju zostanie wręczona podczas uroczystości z okazji święta strażaków obchodzonego w dniu 4 maja 2022 r., tj. w dniu święta Świętego Floriana, patrona strażaków. Odznakę resortową Ministerstwa Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaną przez Ministra Zdrowia po oddaniu minimum 20 litrów krwi pełnej otrzymali: Banaszek Piotr, Grochowski Piotr, Kercher Andrzej, Leyk Roman i Plata Teofil. Odznaczenia dokonała Gizela Kowol, Dyrektor RCKiK w Raciborzu. Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” po oddaniu minimum 18 litrów krwi pełnej otrzymali Panowie: Jachym Marcin KMP, Nowak Sebastian ZHP, Tierientiew Tomasz PSP i Wicherek Dariusz. Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” po oddaniu minimum 12 litrów krwi pełnej otrzymali: Brachaczek Wojciech PSP, Mazur Łukasz PSP i Szymichowski Grzegorz. Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” po oddaniu minimum 6 litrów krwi pełnej otrzymali: Nowak Joanna ZHP i Antoni Weissmann, sołtys sołectwa Szeroka. Odznaczenia dokonał Andrzej Kinasiewicz, Prezes Śl. OO PCK i Piotr Kula, Prezes OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Natomiast 25 członków MK HDK PCK im. Henryka Sławika i Janeta Szymon PSP otrzymali z rąk dyrektor Gizeli Kowol medal RCKiK za oddanie minimum 25 l krwi pełnej.

Po odznaczeniach nastąpił występ wokalny uczennic z III LO im. Stanisława Wyspiańskiego. Poczet sztandarowy OR PCK stanowili również uczniowie tego liceum.

Zaproszeni goście gratulowali krwiodawcom nadanych im odznaczeń, odznak i medali, a także dziękowali im za ich ofiarność i bezinteresowne oddawanie krwi oraz za zaangażowanie na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa.

Z okazji trwających Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce (22 – 26 listopada) wszystkim Honorowym Krwiodawcom, wolontariuszom i sympatykom Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i radości z możliwości korzystania z zaszczytnego przywileju dzielenia się wielkim darem życia; życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi – ich wdzięczności i miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę, jaką wykonujecie, promując ideę honorowego krwiodawstwa. Również pracownikom publicznej służby krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przekazujemy serdeczne pozdrowienia i podziękowania za dobrą współpracę.

Na zakończenie akademii Prezes Piotr Kula podziękował odznaczonym, gościom, sponsorom, młodzieży, przygotowującym uroczystość i zaprosił zebranych na poczęstunek.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.