Weź udział w ankiecie!

Jej wyniki pomogą stworzyć strategię regionu.

Trwają prace nad opracowaniem diagnozy Subregionu Zachodniego obejmującego miasta na prawach powiatu: Jastrzębie–Zdrój, Rybnik oraz Żory oraz gminy i miasta powiatu: rybnickiego, raciborskiego, wodzisławskiego.

– Chcemy, właściwie zidentyfikować kluczowe potencjały i wyzwania obszaru subregionu oraz aspiracje i potrzeby jego mieszkańców tak by planowany do opracowania dokument Strategii wyznaczał kierunki jego rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców obszaru – argumentują twórcy ankiety.

Ankiety skierowane są do mieszkańców regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego. Szacowany czas wypełnienia ankiety to około 20minut.

Link do ankiety znajduje się tutaj.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.