Powiatowa Rada Rynku Pracy zakończyła kadencję

Trwa nabór na kandydatów do kolejnej.

Swoją działalność zainaugurowała w grudniu 2017 roku. Teraz zakończyła się pierwsza kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jej członkami byli: Grzegorz Boczoń, Roman Foksowicz, Danuta Jemioło, Łukasz Kasza, Jan Marcol, Ryszard Piechoczek, Tadeusz Sławik, Piotr Szereda oraz Kazimierz Wawrzyczek. Przewodniczącym był Tadeusz Sławik, a jego zastępczynią Danuta Jemioło.

Rada jest gremium opiniotwórczo-doradczym, którego rolą jest wsparcie prezydenta w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja trwa cztery lata.
Aktualnie trwa nabór kandydatów do drugiej kadencji. Ubiegać się mogą przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych, organizacji rolników i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy.

Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jastrzębiu-Zdroju można składać do 27 grudnia 2021 r.
•    drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
•    złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta w Jastrzębiu -Zdroju, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A.

Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 32 47 85 228 lub 32 47 85 109.

Zgłoszenie kandydata należy dokonywać na Karcie Zgłoszenia załączonej do niniejszego ogłoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy decyzja o powołaniu  kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jastrzębiu-Zdroju należy do wyłącznej kompetencji starosty – Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.