Trwa modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Zostały nią objęte nieruchomości na terenie całego miasta.

Ewidencja gruntów i budynków to jeden z podstawowych rejestrów publicznych – zawarte w niej informacje stanowią podstawę wpisów w księgach wieczystych,  są bazą dokumentacji dotyczącej planowania przestrzennego oraz wpływają na wysokość należnych podatków i świadczeń. Stąd też konieczność posługiwania się precyzyjnie wykonaną i aktualną bazą danych. Modernizację przeprowadzają urzędy powiatowe na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

W Jastrzębiu-Zdroju już teraz trwają prace terenowe – specjaliści dokonują niezbędnych pomiarów i zbierają potrzebne im informacje dotyczące gruntów i budynków. Między innymi będzie ustalany przebieg granic ponad 4 tys. działek. Ich właściciele bądź użytkownicy wieczyści mogą spodziewać się przesyłki z zawiadomieniem o dokładnym terminie tych czynności, które już od połowy stycznia będą miały miejsce w budynku dworca przy ulicy Sybiraków 2.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.