Jeszcze więcej możliwości pomocy

W Jastrzębiu-Zdroju powstaje Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Centrum Usług Społecznych.

Zapewnienie opieki, wsparcie rodziny i lokalnej społeczności oraz pomoc specjalistyczna – oto cele placówek, które niedługo rozpoczną pracę w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy Gagarina 116. Jastrzębski OPS uruchomi tam Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego oraz Centrum Usług Specjalistycznych.

– Usługi  na rzecz dzieci i rodziny w tej lokalizacji są bardzo potrzebne. Obszar ten został objęty rewitalizacją. Stwierdzono tu wysokie wskaźniki obszaru kryzysowego w sferze społecznej – tłumaczy Klaudia Nietrzebka, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej.

Placówka Wsparcia Dziennego to świetlica specjalistyczna. Od tej, która działa przy ulicy Dunikowskiego 7 (osiedle Przyjaźń), będzie się przede wszystkim różnić dostępnością pomocy terapeutycznej. Oferować będzie nie tylko opiekę, zabawę i wsparcie, ale również zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne czy logopedyczne. Specjaliści będą realizować też terapię psychologiczną i socjoterapię. To wszystko obok podstawowej opieki i zajęć świetlicowych: plastycznych, ruchowych czy odrabiania lekcji.

Zupełnie nową formą pomocy w naszym mieście będzie Centrum Usług Społecznych. Ma ona na celu zwiększyć dostęp mieszkańców do kompleksowych form pomocy dzięki diagnozie ich potrzeb. To właśnie tu specjaliści będą wspierać rodziny w opiece i wychowywaniu dzieci oraz w rozwiązywaniu problemów, aby wprowadzać trwałe pozytywne zmiany w lokalnej społeczności i zapobiegać izolacji. Chodzi o to, by dawać ludziom motywację do aktywnej postawy, uświadomienie im o samostanowieniu, własnej sprawczości. Wszystko po to, by minimalizować dysfunkcje w rodzinach.

– W jednym miejscu zajmiemy się kompleksowo rodziną: poprzez pracę z dziećmi w placówce wsparcia dziennego oraz poprzez pracę z rodzicami bądź opiekunami w Centrum Usług Społecznych. Wszystko po to, aby wzmacniać kompetencje rodzicielskie a tym samym wspierać rodzinę w przezwyciężaniu trudności – tłumaczy Klaudia Nietrzebka.

Projekt utworzenia obu placówek opiewa na wartość 523 756,06 zł z czego 445 192,65 zł stanowią środki dotacji Unii Europejskiej, 41 900,48 zł środki z budżetu państwa, a 36 662,93 zł wkład własny miasta.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.