Zapisz dziecko do przedszkola

7 lutego startuje rekrutacja do miejskich przedszkoli.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli potrwa od 7 lutego do 22 lutego 2022 r. w systemie informatycznym NABO.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę: jastrzebie-zdroj.nabory.pl

Na stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

Dodatkowo:

  1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
  2. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.

  1. Rekrutacja obejmuje 22 przedszkola publiczne w Jastrzębiu-Zdroju.
  2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2019-2016) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
  3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
  5. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
  6. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.