Przyjdź i skonsultuj swój pomysł

Masz pomysł, na co wykorzystać środki z budżetu obywatelskiego? Skonsultuj go!

Od 1 do 21 marca będzie można składać wnioski na zadania z budżetu obywatelskiego. Już teraz można konsultować swoje pomysły.

W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji aż 3 miliony:

  • 600 000 zł na zadania ogólnomiejskie
  • 2,4 miliona podzielone na zadania osiedlowe i sołeckie.

Co można zrobić w ramach budżetu obywatelskiego? Zbudować boisko, plac zabaw, park trampolin lub siłownię pod chmurką. Albo wyremontować drogę, zamontować oświetlenie lub nowe tabliczki informujące o dojazdach do posesji. W 2021 roku ze środków JBO powstała pierwsza w mieście tyrolka. Możliwości są (prawie) nieograniczone. Jeśli masz pomysł, ale nie wiesz, czy jego realizacja będzie możliwa, skonsultuj go.

Na wszelkie pytania związane z procedurą Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego odpowiedzi udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego:

Barbara Więckowska – Naczelnik Wydziału
32 47 85 349, bwieckowska@um.jastrzebie.pl

Patrycja Matacz – Podinspektor
32 47 85 347, pmatacz@um.jastrzebie.pl

W sprawach związanych z możliwością realizacji pomysłów inwestycyjnych informacji udzielają pracownicy:

Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:
– oświetlenie – Franciszek Bernas – Główny specjalista
32 47 85 147, fbernas@um.jastrzebie.pl
– remonty, chodniki – Beata Sygnarska – Kierownik referatu
32 47 85 114, bsygnarska@um.jastrzebie.pl
– place zabaw, mała architektura – Beata Tąta – Inspektor
32 47 85 303, btata@um.jastrzebie.pl
– budownictwo ogólne – Maria Grządziel-Gawełczyk – Kierownik referatu
32 47 85 314, mggawelczyk@um.jastrzebie.pl
– sprawy inne – sekretariat
32 47 85 170

W sprawach projektów związanychz gospodarką komunalną informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej:

Jolanta Szweda – Kierownik Referatu
32 47 85 388, jszweda@um.jastrzebie.pl

W sprawach związanych z kulturą, sportem i turystyką informacji udziela pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki:

Ewa Gutowska – Naczelnik wydziału
32 47 85 335, egutowska@um.jastrzebie.pl

W sprawach projektów związanych z edukacją informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji:

Monika Dudacy – Zastępca Naczelnika
32 47 85 374, mdudacy@um.jastrzebie.pl
Martyna Rużańska – Inspektor
32 47 85 348, mruzanska@um.jastrzebie.pl

W sprawach związanych ekorozwojem informacji udziela pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

Justyna Jeleń – Kierownik referatu
32 47 85 326, jjelen@um.jastrzebie.pl 

W sprawach związanych z obiektami Miejskiego Zarządu Nieruchomości informacji udziela:

Stępień Aleksandra – Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów
32 47 87 018, astepien@mznjastrzebie.pl

W sprawach związanych z Jastrzębskim Zakładem Komunalny informacji udziela:
Marek Krakowski – Dyrektor
32 47 51 495, wew. 28, sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

W sprawach własności terenów informacji udziela pracownik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego:
Joanna Gorzelak – Kierownik referatu
32 47 85 109, jgorzelak@um.jastrzebie.pl

W sprawach związanych z planem zagospodarowania przestrzennego informacji udziela pracownik Wydziału Architektury:
Karina Lewkowicz – Inspektor
32 47 85 119, klewkowicz@um.jastrzebie.pl

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.