Rusza rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja potrwa od 7 do 22 lutego.

Cały proces odbywa się w systemie NABO. Poza listą i opisem 22 miejskich przedszkoli na stronie wypełnia się wniosek o przyjęcie dziecka do placówki.

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 3 lata. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka). Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci. Przydział dzieci do właściwej grupy następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Jeśli dziecko już uczęszcza do przedszkola, nie musi uczestniczyć w rekrutacji na kolejny rok.

W systemie NABO należy wygenerować wniosek i wydrukować go w 2 kopiach a następnie złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.