Mamy nową świetlicę

Placówka Specjalistyczna Wsparcia Dziennego i Centrum Usług Społecznych rozpoczyna działalność przy ul. Gagarina.

Zapewnienie opieki, wsparcie rodziny i lokalnej społeczności oraz pomoc specjalistyczna – oto cele placówek, które rozpoczynają właśnie pracę w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy Gagarina 116. Jastrzębski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być razem” uruchomił właśnie Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego oraz Centrum Usług Społecznych. Pomocą zostanie objętych nawet 40 dzieci w świetlicy oraz minimum 24 w ramach Centrum Usług Społecznych z rejonów os. 1000-lecia, ul. Gagarina, sołectwa Szeroka.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – słowa Janusza Korczaka, które z korkowej tablicy witają gości stanowią motto pracowników świetlicy.

– Moją misją jest przekazać miłość i bezpieczeństwo dzieciom, które mają w życiu trudności, braki. Mam nadzieję stworzyć taką placówkę, która będzie gwarantować prawo do szacunku, godności. Będziemy patrzeć na każde dziecko indywidualnie, każdemu stworzymy możliwości samorozwoju – mówiła Milena Madej-Kruszyńska, kierownik placówki.

Placówka Wsparcia Dziennego to świetlica specjalistyczna. Od tej, która działa przy ulicy Dunikowskiego 7 (osiedle Przyjaźń), będzie się przede wszystkim różnić dostępnością pomocy terapeutycznej. Oferować będzie nie tylko opiekę, zabawę i wsparcie, ale również zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne czy logopedyczne. Specjaliści będą realizować też terapię psychologiczną i socjoterapię. To wszystko obok podstawowej opieki i zajęć świetlicowych: plastycznych, ruchowych czy odrabiania lekcji.

Zupełnie nową formą pomocy w naszym mieście będzie Centrum Usług Społecznych. Ma ona na celu zwiększyć dostęp mieszkańców do kompleksowych form pomocy dzięki diagnozie ich potrzeb. To właśnie tu specjaliści będą wspierać rodziny w opiece i wychowywaniu dzieci oraz w rozwiązywaniu problemów, aby wprowadzać trwałe pozytywne zmiany w lokalnej społeczności i zapobiegać izolacji. Chodzi o to, by dawać ludziom motywację do aktywnej postawy, uświadomienie im o samostanowieniu, własnej sprawczości. Wszystko po to, by minimalizować dysfunkcje w rodzinach.

– W jednym miejscu zajmiemy się kompleksowo rodziną: poprzez pracę z dziećmi w placówce wsparcia dziennego oraz poprzez pracę z rodzicami bądź opiekunami w Centrum Usług Społecznych. Wszystko po to, aby wzmacniać kompetencje rodzicielskie a tym samym wspierać rodzinę w przezwyciężaniu trudności – tłumaczy Klaudia Nietrzebka, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Budynek oddajemy w ręce mieszkańców. Mam nadzieję, że spełni oczekiwania i cieszę się, że pierwsze opinie lokalnej społeczności sugerują, że był to strzał w dziesiątkę. Cieszę się również, że ten projekt mogliśmy zrealizować ze środków unijnych – powiedziała Anna Hetman, prezydent miasta.

Projekt utworzenia obu placówek opiewa na wartość 523 756,06 zł z czego 445 192,65 zł stanowią środki dotacji Unii Europejskiej, 41 900,48 zł środki z budżetu państwa, a 36 662,93 zł wkład własny miasta.

Placówki będą czynne już od przyszłego tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.