Zdobądź 5 000 złotych na realizację swojego projektu

Już 15 lutego rusza nabór zgłoszeń w konkursie “FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023”.

Konkurs jest otwarty nie tylko dla organizacji, ale również grup nieformalnych.

O mikrogranty może ubiegać się:

a) Młoda organizacja pozarządowa, czyli organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.

b) Grupa nieformalna, czyli nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

c) Organizacja pozarządowa (tzw. patron), czyli organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW

Mikroprojekty w II edycji konkursu mikrograntowego mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2022 r. Projekty mogą trwać maksymalnie do 30.11.2022 r. Nabór wniosków od 15.02.2022 r. do 15.03.2022 r.

Więcej informacji: https://fioslaskie.com/.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.