Ulica Wyzwolenia będzie prosta

Ponad 2 miliony dofinansowania pozyskaliśmy na dalszą przebudowę Wyzwolenia!

2 071 085,50 zł otrzymało miasta Jastrzębie-Zdrój z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę i przebudowę ulicy Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Kolejne pieniądze, które otrzymaliśmy to realna szansa na poprawę infrastruktury drogowej w naszym mieście. Nie tylko zwiększymy bezpieczeństwo na drogach, ale też ułatwimy dostęp do terenów inwestycyjnych – mówi Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

W ramach otrzymanych pieniędzy przebudowany i rozbudowany zostanie 560-metrowy odcinek drogi ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Na ww. odcinku zostaną zbudowane chodniki, pobocza, ciągi pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Rozbudowane zostanie również skrzyżowanie  ul. Wyzwolenia z ul. Przemysłową. 

– Odcinek objęty zadaniem jest w bardzo złym stanie technicznym, nie posiada chodników ani oświetlenia. Istniejące pobocza gruntowe w wielu miejscach nie spełniają  podstawowych parametrów technicznych – są one nieutwardzone, ulegają zwężeniu i podwyższeniu – mówi Roman Foksowicz, zastępca prezydenta.

–  Na tym odcinku są miejsca, gdzie nie ma pobocza, a piesi zmuszeni są korzystać z jezdni. Realizacja zadania znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, warunki funkcjonowania przedsiębiorców oraz stworzy odpowiednie warunki do powstania nowych podmiotów gospodarczych – dodaje Roman Foksowicz,

Przypomnijmy, że od listopada trwa przebudowa innego odcinka ulicy Wyzwolenia – od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Zaś jeszcze wcześniej przebudowane było samo skrzyżowanie i przepust w ciągu drogi.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.