Pamiętaj o zgłoszeniu źródła ciepła

Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Celem jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku. Nowy obowiązek dotyczy także obiektów usługowych.
Obowiązek dotyczy wszystkich źródeł ciepła, także tych najnowocześniejszych.

W formularzu należy zaznaczyć i podać liczbę wszystkich źródeł ciepła używanych w danym budynku.

Mogą to być:

  • piec,
  • kominek,
  • koza,
  • kuchnia węglowa,
  • kocioł grzewczy,
  • pompa ciepła,
  • instalacja fotowoltaiczna,
  • sieć ciepłownicza.

Deklarację CEEB składa się na formularzu dostępnym na stronie zone.gunb.gov.pl. Właściciel (lub zarządca) budynku wypełnioną deklarację składa do Urzędu Miasta lub elektronicznie.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.