II sesja zwyczajna Rady Miasta

Sesja odbędzie się dziś o 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta. Transmisja wideo na platformie eSesja.

Porządek obrad:    
1. Otwarcie II Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Prezydenta Miasta.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Zgłaszanie interpelacji.
7. Ochrona środowiska – współpraca Urzędu Miasta z lokalnymi przedsiębiorcami.
8.  Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9.  Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok:
a) Budżetu i Skarbu,
b) Polityki Gospodarczej i Bezrobocia,
c) Edukacji.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad Sesji.

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.