Jaką trasą pojedzie kolej?

Harmonogram prac, terminy wykupu gruntów, a także przebieg dróg do osiedla Jastrzębie Górne i Dolne stały się głównymi tematami konsultacji wokół budowy linii kolejowej CPK.

Jak podkreślali przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, prace budowlane nad jastrzębską linią kolejową powinny zakończyć się do 2030 roku, a wybór wariantu inwestorskiego, spośród czterech opracowanych przez tę instytucję, ma nastąpić jeszcze w tym roku.  Tymczasem nie zaplanowano w nich drogi, która pozwalałaby na sprawną komunikację z osiedlem Jastrzębie Górne i Dolne.

– Mając na względzie dotychczasowe ustalenia ze spotkań z przedstawicielami CPK z niepokojem przyjęłam zaprezentowane na spotkaniu z mieszkańcami warianty przebiegów przez miasto połączenia kolejowego. Wielokrotnie zwracaliśmy Państwa uwagę, zarówno w trakcie rozmów, spotkań, jak  i kierując pisma, na bezwzględną konieczność zapewnienia dostępności komunikacyjnej z resztą miasta mieszkańcom osiedla Jastrzębie Górne i Dolne.  Tym bardziej szokuje, że zgodnie z informacjami przekazanymi 23 lutego br.  mieszkańcom jedynie w wariancie czerwonym przebiegu połączenia zachowali Państwo możliwości komunikacji mieszkańców, ale tylko i wyłącznie poprzez ulicę Św. Nepomucena. W innych wariantach mieszkańcy osiedla Jastrzębie Górne i Dolne zostali praktycznie odcięci od miasta. Apeluję o uwzględnienie nowych lub zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania miasta i jego mieszkańców  napisała prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój, Anna Hetman, w liście do przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak podkreślała prezydent Anna Hetman, w piśmie z 26 października 2021 roku, miasto wskazywało na konieczność m.in. budowy kładek, przepustów czy tuneli pozwalających na przejazd z jednej strony torowiska na drugą.

Niezwykle istotnym tematem dla mieszkańców była również kwestia wykupu gruntów. Do tego dojdzie najwcześniej w 2024 roku.

Jastrzębianie pytali również o możliwość przedłużenia linii kolejowej w okolice ulicy Granicznej, czy stworzenia dodatkowych przystanków. Jak podkreślali przedstawiciele CPK, wszystkie tego typu wnioski można wciąż zgłaszać w ramach formuły konsultacyjnej – zostaną one przeanalizowane. Wśród osób biorących udział w konsultacjach zabrakło również wątpliwości, gdzie będzie zlokalizowany dworzec główny:

– Przystanek Jastrzębie-Zdrój to miejsce, które zakładamy jako naszą główną stację. Staraliśmy się ją zlokalizować jak najbliżej dworca  autobusowego – poinformował przedstawiciel Centralnego Punktu Komunikacyjnego.

Konsultacje on-line w sprawie inwestycji prowadzonej przez Centralny Port Komunikacyjny były tylko jedną z form kontaktu z mieszkańcami  Jastrzębia-Zdroju i nie miały za zadania zastąpienia spotkań prowadzonych na żywo. Te zaplanowano na wiosnę.

Z przebiegiem konsultacji on-line można zapoznać się za pomocą relacji na portalu YouTube.

Wciąż można zgłaszać uwagi za pomocą ankiety dostępnej w internecie.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.