Będzie kolejny mural

Powstanie dzięki współpracy polsko-czeskiej. Wkład miasta wyniesie 10%, reszta funduszy pochodzić będzie ze środków zewnętrznych. 

Na 13. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Interreg V-A CZ-PL Euroregionu Śląsk Cieszyński został zatwierdzony do dofinansowania kolejny polsko-czeski projekt Jastrzębia-Zdroju oraz Karwiny pt. „MURALowa współpraca”. Jego celem jest zwiększenie odwiedzalności Jastrzębia-Zdroju i Karwiny poprzez stworzenie wspólnego mechanizmu, który wykorzystać ma potencjał przyrodniczy i kulturowy tych miast. Współpracujące od wielu lat miasta czynią starania by kolejne wspólne działania charakteryzowały się witalnością i pomysłowością.

W projekcie proponujemy nową formę transgranicznej aktywności – wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej „Trasą murali pogranicza” opartej o powstałe w projekcie wielkopowierzchniowe murale: 2 murale pionowe w Karwinie i 1 mural poziomy 3D w Jastrzębiu-Zdroju – nawiązujące do charakteru i historii tych miast. Działanie takie ma potencjał, by w efekcie wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego w tym obszarze, a dalej rozwój usług turystycznych.

Całkowita wartość projektu to 306 188,28 zł z czego Miasto Jastrzębie-Zdrój 147 424,50 zł, dofinansowanie z EFRR 125 310,83 zł (85%), Budżet państwa 7 371,23 zł (5%), wkład własny 14 742,45 zł (10%).

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.