„By dziecko nie zostało samo”

Jastrzębie-Zdrój w pilotażowym programie pomocy dzieciom krzywdzonym.

Zaledwie 15 spośród 167 gmin województwa śląskiego weźmie udział w projekcie „Dziecko w Centrum – tworzenie lokalnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Wśród nich znajdzie się Jastrzębie-Zdrój. Stanie się tak za sprawą Anny Stasiak i Marzeny Sumary – dwóch pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie. Wraz z ekspertami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  będą brały udział w wypracowywaniu standardów pomocy dzieciom krzywdzonym.

– Zgłosiłyśmy się, bo od lat zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Z projektem zetknęłyśmy się podczas udziału w jednej z konferencji. Od razu pomyślałyśmy, że to wyzwanie właśnie dla nas. Chcemy usystematyzować naszą wiedzę, zyskać nowe kompetencje, współtworzyć nowe, lepsze standardy w naszym mieście. Tak, by żadne krzywdzone dziecko nie zostało ze swym problemem samo  podkreślają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem głównym projektu jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem ze strony osób dorosłych oraz rówieśników poprzez zwiększenie kompetencji profesjonalistów pracujących z dziećmi. Liderki projektu będą podejmować współpracę z władzami i instytucjami lokalnymi we wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą  – tak, by każde dziecko, zgłaszające problem (czy to dotyczący przemocy w rodzinie, czy w szkole) zyskało taką samą opiekę.

– Dzieci muszą wiedzieć, do kogo mogą zgłosić się w kryzysowych sytuacjach. Dorośli – że nie wolno bagatelizować żadnych sygnałów, dotyczących przemocy. Bardzo zależy nam na tym, by wszyscy znali dokładnie całą drogę postępowania w takich przypadkach. Także dzieci nie mogą być zaskoczone tym, co będzie się z nimi działo np. z chwilą  podjęcia interwencji. Przejrzystość zasad to podstawa zaufania – mówią liderki.

W ramach projektu pracownicy socjalni  jastrzębskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą brały udział w cyklu warsztatów i szkoleń. Mogą również liczyć na pomoc mentorów i superwizorów – specjalistów o ogólnopolskiej renomie. Program będzie prowadzony pilotażowo w naszym mieście do listopada 2023 roku.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.