Geodezyjne e-usługi dostępne w portalu PZGiK

Jastrzębianie otrzymują dostęp do kolejnego narzędzia, które poprzez internet uprości załatwianie spraw urzędowych.

Portal PZGiK umożliwia automatyczną obsługę wniosków o wydanie materiałów i zbiorów danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, a także ułatwia wykonywanie wielu innych czynności urzędowych związanych z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii.

– Z satysfakcją informuję, że możemy udostępnić mieszkańcom Portal PZGiK. Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika obsługa internetowego klienta Wydziału Geodezji i Kartografii nie powinna sprawiać problemów. Do dyspozycji jest czytelna instrukcja obsługi, a niezbędną pomocą służą także pracownicy wydziału. Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego korzystania z wdrożonych udogodnień w tym – po raz pierwszy w naszym Urzędzie – możliwości dokonania szybkiej płatności elektronicznej za zamówione dokumenty – powiedział naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Jacek Kmita.

W ramach usług publicznych dla obywateli użytkownik Portalu PZGiK będzie mógł między innymi:

• zamówić elektroniczną lub tradycyjną kopię mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej,

• zamówić elektroniczny lub tradycyjny wypis lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów,

• zamówić elektroniczne zbiory danych egib, BDOT500, gesut,

• złożyć wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

• dokonać płatności elektronicznej za zamówione dokumenty i dane, obsługiwanej przez Paybynet,

• pobrać dokumenty i dane udostępnione w postaci elektronicznej.

Na stronie głównej serwisu znajduje się wejście do Internetowego Planu Miasta, którego zakres informacyjny i funkcjonalności uzupełniają ofertę usług dystrybucji danych przestrzennych, opartych na aktualnych dane geodezyjne. Serwis Portal PZGiK zapewnia ponadto wyspecjalizowaną obsługę użytkowników branżowych w modułach: Portal geodety, Portal komornika, Portal rzeczoznawcy i Internetowe narady koordynacyjne.

Portal PZGiK znajduje się pod adresem  geodezja-jastrzebie.geoportal2.pl

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.