Wspólnie dla skutecznej transformacji

Konin i Jastrzębie-Zdrój dzieli 330km, ale oba te miasta łączy wspólny cel.

Wyzwania stojące przed gminami górniczymi szczególnie teraz, w obliczu kryzysu energetycznego, wymagają współpracy i podejmowania konkretnych zadań. Wymiana doświadczeń w realizacji projektów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji i dywersyfikacji gospodarczej stanowią źródło podpisanego listu intencyjnego pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem i Koninem.

Mimo dzielącej naszej miasta odległości geograficznej mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami i chcemy maksymalnie wykorzystać mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewniając, by przejście w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegało w sposób sprawiedliwy dla naszych mieszkańców.

– Jastrzębie-Zdrój i Konin posiadają potencjał do rozwoju swoich gospodarek w kierunku nowoczesnych technologii, w tym zielonych, przemysłu czasu wolnego i przemysłu 4.0  w poszanowaniu swojego dziedzictwa oraz są liderami  we wspieraniu procesów transformacji społeczno-gospodarczej w swoich regionach – powiedziała Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój po podpisaniu listu intencyjnego.

Prezydent Miasta Konina, Piotr Korytkowski dodał, że Jastrzębie-Zdrój i Konin stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji i dywersyfikacji gospodarczej w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej, dlatego wymiana doświadczeń i projektów jest istotna dla sukcesu obu miast.

List intencyjny podpisaliśmy 6 października w trakcie II edycji Subregionalnych Targów Biznesu Startupovo.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.