Śmieciowe konsekwencje inflacji

Większość miast w Polsce już podniosło albo planuje podniesienie opłaty za odbiór odpadów.

Miasta w Polsce nie chcą podwyższać opłat, które w dzisiejszych czasach są dużym obciążeniem budżetów domowych. Jest to jednak proces nieunikniony, związany z efektem m.in. inflacji i wzrastających kosztów paliwa.

Przykładem miast, w których wprowadzono podwyżki są m.in. Świerklaniec, w którym za odbiór odpadów komunalnych trzeba zapłacić 39,00 zł (opłata podwyższona – 78 zł), w Piekarach Śląskich – 38,00 zł, (opłata podwyższona – 76 zł), a w Gierałtowicach – 41,24 zł, (opłata podwyższona – 164,96 zł).

Rada Miasta podjęła uchwałę, która zakłada podniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku. Opłata zwiększy się o 4,30 zł. Zatem na jedną osobę zamieszkującą nieruchomość będzie to opłata w wysokości 33,80 zł miesięcznie. Jeżeli mieszkaniec nie spełnia obowiązku segregacji, obowiązywać go będzie stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 67,60 zł miesięcznie. 

Na wzrost wysokości opłat ma wpływ kilka przyczyn: wysoka inflacja, wzrost płac oraz zwiększone ceny paliwa i prądu. Wzrosły również koszty odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. Nie bez znaczenia jest także niewystarczająco dokładna segregacja odpadów oraz konieczność osiągnięcia coraz wyższych poziomów recyklingu.

Wszystkie środki przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. Jest on w naszym mieście sposobem na utrzymanie porządku i wsparcie procesu edukacyjnego w zakresie ekologii.

Jego funkcjonowanie obejmuje koszty:

– odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

– tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– obsługi administracyjnej tego systemu,

– edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

– wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

– usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. 

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.