Child Alert. Co musisz wiedzieć?

Czy wiesz, że w Polsce działa system Child Alert?

W przypadku zaginięcia dziecka Policja może uruchomić system alarmowy Child Alert.

System ten może zostać uruchomiony na każdym etapie prowadzonych poszukiwań, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

  • osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia;
  • istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności lub jeśli bezpośrednio zagrożone jest jej życie lub zdrowie;
  • uzyskano pisemną zgodę od rodzica albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunikatu, a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem albo opiekunem prawnym, uzyskano zgodę sądu rodzinnego;
  • z posiadanych przez Policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu może w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej;
  • uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu.

Więcej informacji o Child Alert znajduje się na stronie: http://childalert.pl/

Pamiętaj, że Child Alert nie służy do poszukiwania dzieci, które w ramach sporu rodzinnego, jeden z rodziców lub prawnych opiekunów zabrał w nieznane miejsce i wiemy, że dziecko jest bezpieczne. Tak zwane porwanie rodzicielskie nie jest z definicji przestępstwem i sprawami tego rodzaju zajmuje się sąd rodzinny. Policja podejmuje działania wtedy, kiedy życie lub zdrowie dziecka jest realnie zagrożone. 

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.