WEBINARIUM – Przemysł czwartej generacji

Już 25 listopada odbędzie się webinarium pn. „Perspektywy i ścieżki rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.

Celem webinarium jest prezentacja dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem koncepcji Przemysłu 4.0 na rzecz sprawiedliwej transformacji miasta górniczego, jakim jest Jastrzębie-Zdrój oraz jego obszaru funkcjonalnego. Jastrzębie-Zdrój w ostatnich 50 latach stało się monofunkcyjnym ośrodkiem miejskim. Bazuje na górnictwie, którego wygaszanie – ze względu na złoża węgla koksowego – prawdopodobnie potrwa najdłużej w skali kraju.

Niemniej już obecnie miasto odczuwa duże problemy demograficzne oraz strukturalne w gospodarce. Jedną z alternatywnych ścieżek rozwojowych jest otwarcie się na wpisaną w dziedzictwo Jastrzębia turystykę krótkookresową. Niemniej kierunek ten nie jest w stanie w całości pokryć potrzeb restrukturyzacyjnych miasta. Stąd też stawia się na kształcenie techniczne na poziomie ponadpodstawowym i w ramach kształcenia przez całe życie oraz rozwój zaawansowanej produkcji przemysłowej i automatyki przemysłowej. Podczas webinarium przedstawiciele firm i instytucji edukacyjnych podzielą się swoimi doświadczeniami z pierwszych lat wdrażania tak zarysowanej koncepcji. Spotkanie będzie miało charakter dyskusji panelowej. Partnerami przedsięwzięcia są Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju miast i regionów, Uniwersytet Jagielloński – realizujący grant badawczy o tematyce Przemysłu 4.0, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który na mocy zawiązanego porozumienia wspiera samorząd lokalny Jastrzębia-Zdroju w procesach sprawiedliwej transformacji.

Informacje dotyczące szczegółów technicznych dołączenia do seminarium w trybie online, będziemy publikować w najbliższym czasie.

Pobierz program webinarium

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.