Nowy wzór wniosku o zakup węgla

W Urzędzie Miasta można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy,
2) osoby pozytywnie zweryfikowane, oczekujące na wypłatę dodatku węglowego,
3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości:

a) 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
b) 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto.
  • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe (w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 t w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 t w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.).
  • Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

Wnioski będzie można składać:

1.    za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka,
2.    papierowo w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60,
3.    poprzez Pocztę Polską.

Plik do pobrania tutaj.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.